Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Chương Dương
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Kỉ niệm 40 năm Thành lập Trường Tiểu học Chương Dương
  • Công nhận Đảng 2023
  • Tổng kết 2023
  • Tựu trường 2023
  • Tập huấn 2023
  • Nét bút Hồng Hà 2023
Thống kê truy cập
Hôm nay : 568
Hôm qua : 857

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/06/2019;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 kèm theo Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm;

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Tiểu học Chương Dương xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực